Login | Register

Paneli la Kiswahili

Mazoezi

Mazoezi

  1. Jibu maswali yafuatayo kuonyesha ujuzi wako wa aina za maneno ya kiswahili.
  2. Zoezi la fasihi simulizi
Quiz , Test , Majaribio