Vitate, Vitawe na Visawe


Baadhi ya maneno ya Kiswahili yanaweza kuwa na maana sawa, maana zaidi ya moja au matamshi yanayotatiza. Vikundi hivi vitatu ni:
 1. Vitate - maneno yanayotatiza kimatamshi. ⇒ '' Vitate hutatiza kimatamshi
 2. Vitawe - maneno yenye maana zaidi ya moja. ⇒ Vitawe hugawanywa kwa matawi au maana zaidi
 3. Visawe - maneno tofauti yenye maana sawa. ⇒ Visawe huwa na maanasawa

Vitate

Maneno yanayotatiza kimatamshi.

 1. ndoa na doa :
  {#
 2. ndoa ⇒ kuungana kwa watu wawili na kuishi pamoja kama mume na mke
 3. doa ⇒ alama ya uchafu, kasoro au dosari
 • baba na papa :
 1. baba ⇒ mzazi wa kiume
 2. papa ⇒ mnyama wa baharini
 • fua na vua :
 1. fua ⇒ osha nguo, tengeneza vyuma
 2. vua ⇒ shika samaki kutoka majini; toa nguo
 • faa na vaa :
 1. faa ⇒ inayostahili, inayopaswa
 2. vaa ⇒ weka nguo juu ya mwili
 • ngoma na goma :
 1. ngoma ⇒ ala ya muziki itoayo sauti inapopigwa
 2. goma ⇒ acha kufanya kazi
 • shinda na shida :
 1. shinda ⇒ ongoza katika makabiliano, mashindano
 2. shida ⇒ taabu au matatizo
 • shindano na sindano :
 1. shindano ⇒ makabiliano baina ya watu wawili au zaidi ili kutambua atakayeongoza
 2. sindano ⇒ kifaa kinachotumika kushonea vitu
 • pinga na piga :
 1. pinga ⇒ kutokubaliana na jambo fulani
 2. piga ⇒ kugonga au kuchapa
 • fahali na fahari :
 1. fahali ⇒ ng'ombe wa kiume. pia ndume
 2. fahari ⇒ kujivunia, furaha
 • haba na hapa :
 1. haba ⇒ kisichokuwa kingi
 2. hapa ⇒ mahali karibu

#}

Vitawe


Mano yenye maana zaidi ya moja
 1. paa :
  {#
 2. kwea (enda juu)
 3. mnyama wa porini anayefanana na mbuzi
 4. sehemu ya juu ya nyumba
 • shinda :
 1. kaa au ishi mahali/wakati fulani
 2. ongoza katika shindano
 3. tupu
 • kaa :
 1. sehemu yenye moto ya kuni
 2. mnyama wa majini
 3. keti chini
 4. kuwa mahali fulani kwa muda
 • mbuzi :
 1. mnyama anayefugwa kama ng'ombe
 2. chombo cha kukunia nazi
 • mlango :
 1. ukoo au watu wenye asili smoja
 2. sehemu ya kuingia kwenye nyumba
 3. kitu kinachotumika kifunga nyumba
 • fua :
 1. unda vyombo/vifaa mbalimbali kwa kupiga chuma
 2. osha nguo
 • vua :
 1. toa nguo kutoka mwilini
 2. toa samaki kwenye maji
 • kiboko :
 1. mnyama mkubwa wa baharini
 2. silaha inayotumika kwa kuchapa au kupiga
 • tembo :
 1. aina ya ndovu
 2. aina ya pombe

#}

Visawe


Maneno tofauti yenye maana sawa.
 1. msichana au banati : ⇒ kijana wa jinsia ya kike
 2. mvulana au ghulamu : ⇒ kijana wa jinsia ya kiume
 3. huzuni au majonzi : ⇒ hali ya kilio na huruma
 4. mazishi au matanga : ⇒ shughuli za kumzika marehemu
 5. wakati au mwia : ⇒ wakati au muda
 6. mtu au mja : ⇒ mnyama atembeaye kwa miguu miwili mwenye uwezo wa kuongea na kufikiri kimantiki
 7. barua au waraka : ⇒ kartasi inayoandikwa na kutumwa ili kuwasilisha ujumbe fulani
 8. siri au faragha : ⇒ jambo lisilopaswa kujulikana na mtu mwengine
 9. macho au maninga : ⇒ sehemu za mwili zinazotumika kuangalia na kuona
 10. mwangaza au nuru : ⇒ miyale inayowezesha watu kuona vitu
 11. Mungu au Mola au Rabana au Jalali au Rabuka : ⇒ Majina ya Mwenyezi Mungu