Kukanusha

Kukanusha ni kukataa au kukana kauli.

Mara nyingi tunapokanusha, tuanaongeza kiambishi 'HA-' mwanzoni mwa kitenzi. Hata hivyo, kiambishi hicho hubadilika katika nafsi ya kwanza na ya pili umoja. Angalia jedwali lifuatalo.

Kukanusha Nyakati Mbalimbali

Kukanusha Wakati Uliopita (LI) => 'KU'

Kukanusha Wakati Timilifu (Uliopita Muda Mfupi) (ME) => 'JA'

Kukanusha Wakati Uliopo (NA) => '-I'

Kukanusha Wakati Ujao (TA) => 'TA'

Kukanusha Wakati wa Mazoea (HU) => '-I'

Kukanusha Wakati Usiodhihirika (A) => '-I'

Kukanusha KI ya Masharti (KI) => 'SIPO'

Kukanusha PO ya Wakati (PO) => 'SIPO'

Kukanusha Hali ya Uwezekano (NGE) => 'SINGE'

Kukanusha Hali ya Uwezekano (NGALI) => 'SINGALI'

Kukanusha Amri/Agizo (-a/-e) => 'SI'

Kukanusha Viunganishi vya Kujumuisha (NA, KA) => 'WALA'