Login | Register

Paneli la Kiswahili

Msamiati wa Mapambo

Mapambo ni vitu vinavyovaliwa na watu ili kujirembesha; kuwafanya wavutie machoni pa watu wengine;

Mifano

 1. bangili : ( bracelet )
  ni pambo la duara linalovaliwa mkononi na wanawake.
 2. herini : ( kipuli )
  ni pambo linalovaliwa kwenye ndewe la sikio.
 3. hina :
  ni rangi nyekundunyekundu inayopakwa miguuni na mikononi mwa wanawake.
 4. kago : ( utanda )
  ushanga unaovaliwa kiunoni
 5. kanta :
  ni rangi nyeusi inayopakwa kwenye mvi (nywele nyeupe) ili nywele zionekana kama nyeusi, hasa na wale wasiopenda uzee.
 6. keekee :
  ni pambo linalovaliwa na wanawake mkononi kama kikuku au bangili.
 7. kigesi : ( anklet )
  bangili/kikuku kinachovaliwa na wanawake miguuni.
 8. kikuku :
  pambo la duara linalovaliwa mkononi au mguuni.
 9. kipini :
  pambo linalovaliwa puani (sehemu ya juu)
 10. kishaufu : ( hazama, kikero )
  hili ni pambo la duara linalovaliwa puani (sehemu ya chini).
 11. mafuta : ( oil, petroleum jelly )
  ni kitu kioevu kinachopakwa mwilini kwa makusudi ya kulainisha ngozi na kunukia vizuri.
 12. marashi : ( manukato )
  haya ni kifurushi, maji au mafuta yanayonukia vizuri yanayoundwa kwa mawaridi na kemikali nyingine yanayopakwa mwilini hasahasa kwapani.
 13. mkufu : ( necklace )
  ni kitu chembamba kama mnyororo kinachoundwa kwa madini kama dhahabu, fedha n.k kinachovaliwa shingoni.
 14. mshipi : ( belt )
  ni mkanda unaovaliwa kiunoni.
 15. ndewe :
  ni tundu linalotobolewa kwenye sehemu ya chini ya sikio ili kuvaliwa mapambo ya sikioni.
 16. ndonya :
  ni tundu linalotobolewa katika sikio na mdomo wa juu au mdomo wa chini
 17. nembo :
  ni chale zinazochanjwa usoni au kwenye sehemu nyingine za mwili. Nembo zilitumika kuonyesha kubaleghe(kuvunja ungo) kwa wasichana; kubainisha kabila au kuonyesha urembo tu.
 18. njuga :
  kengele ndogondogo zinazovaliwa shingoni, miguuni na mikononi hasa wakati wa kucheza ngoma za kitamaduni.
 19. nti :
  ni vijiti vidogo vinavyovaliwa na wanawake masikioni baada ya kutoga ndewe.
 20. nyerere :
  ni uzi mwembamba wa madini unaovaliwa mikononi na miguuni.
 21. nywele bandia : ( wig )
  ni nywele za kununua zinazovaliwa na kina dada ili kujiongezea urembo.
 22. pete : ( ring )
  pambo la madini la duara linalovaliwa kidoleni.
 23. poda : ( powder )
  ni rangi nyeupe, laini itumiwayo na wanawake kujipaka.
 24. rangi ya kucha : ( nail polish )
  ni rangi inayopakwa kwenye kucha na wasichana
 25. rangi ya midomo : ( lipstick )
  ni rangi nyekundunyekundu inayopakwa kwenye midomo na wanawake.
 26. saa : ( hand watch )
  kifaa cha kupimia wakati kinachovaliwa mkononi kama pambo.
 27. tai : ( tie )
  nguo/kitambaa kilichoundwa ili kuvaliwa shingoni juu ya shati haswa wakati wa shughuli rasmi
 28. taji : ( crown )
  kofia inayovaliwa na wafalme, watawala au washindi kuashiria cheo chao au ushindi wao.
 29. ukaya : ( jebu )
  nguo au kitambaa kinachovaliwa kukinga sehemu ya mdomo hasa na wanawake Waislamu.
 30. usinga :
  nywele za farasi au nyumbu zinazovaliwa mkononi bangili.
 31. wanja :
  ni rangi nyeusi ya majimaji au ungaunga inayotumika na wanawake kupaka machoni, usoni, mikononi na hata miguuni.


 • Comments