Msamiati wa Mapambo

Mapambo ni vitu vinavyovaliwa na watu ili kujirembesha; kuwafanya wavutie machoni pa watu wengine;

Mifano

 1. bangili: <#if bracelet (bracelet) #>
  ni pambo la duara linalovaliwa mkononi na wanawake.
 2. herini: <#if kipuli (kipuli) #>
  ni pambo linalovaliwa kwenye ndewe la sikio.
 3. hina: <#if () #>
  ni rangi nyekundunyekundu inayopakwa miguuni na mikononi mwa wanawake.
 4. kago: <#if utanda (utanda) #>
  ushanga unaovaliwa kiunoni
 5. kanta: <#if () #>
  ni rangi nyeusi inayopakwa kwenye mvi (nywele nyeupe) ili nywele zionekana kama nyeusi, hasa na wale wasiopenda uzee.
 6. keekee: <#if () #>
  ni pambo linalovaliwa na wanawake mkononi kama kikuku au bangili.
 7. kigesi: <#if anklet (anklet) #>
  bangili/kikuku kinachovaliwa na wanawake miguuni.
 8. kikuku: <#if () #>
  pambo la duara linalovaliwa mkononi au mguuni.
 9. kipini: <#if () #>
  pambo linalovaliwa puani (sehemu ya juu)
 10. kishaufu: <#if hazama, kikero (hazama, kikero) #>
  hili ni pambo la duara linalovaliwa puani (sehemu ya chini).
 11. mafuta: <#if oil, petroleum jelly (oil, petroleum jelly) #>
  ni kitu kioevu kinachopakwa mwilini kwa makusudi ya kulainisha ngozi na kunukia vizuri.
 12. marashi: <#if manukato (manukato) #>
  haya ni kifurushi, maji au mafuta yanayonukia vizuri yanayoundwa kwa mawaridi na kemikali nyingine yanayopakwa mwilini hasahasa kwapani.
 13. mkufu: <#if necklace (necklace) #>
  ni kitu chembamba kama mnyororo kinachoundwa kwa madini kama dhahabu, fedha n.k kinachovaliwa shingoni.
 14. mshipi: <#if belt (belt) #>
  ni mkanda unaovaliwa kiunoni.
 15. ndewe: <#if () #>
  ni tundu linalotobolewa kwenye sehemu ya chini ya sikio ili kuvaliwa mapambo ya sikioni.
 16. ndonya: <#if () #>
  ni tundu linalotobolewa katika sikio na mdomo wa juu au mdomo wa chini
 17. nembo: <#if () #>
  ni chale zinazochanjwa usoni au kwenye sehemu nyingine za mwili. Nembo zilitumika kuonyesha kubaleghe(kuvunja ungo) kwa wasichana; kubainisha kabila au kuonyesha urembo tu.
 18. njuga: <#if () #>
  kengele ndogondogo zinazovaliwa shingoni, miguuni na mikononi hasa wakati wa kucheza ngoma za kitamaduni.
 19. nti: <#if () #>
  ni vijiti vidogo vinavyovaliwa na wanawake masikioni baada ya kutoga ndewe.
 20. nyerere: <#if () #>
  ni uzi mwembamba wa madini unaovaliwa mikononi na miguuni.
 21. nywele bandia: <#if wig (wig) #>
  ni nywele za kununua zinazovaliwa na kina dada ili kujiongezea urembo.
 22. pete: <#if ring (ring) #>
  pambo la madini la duara linalovaliwa kidoleni.
 23. poda: <#if powder (powder) #>
  ni rangi nyeupe, laini itumiwayo na wanawake kujipaka.
 24. rangi ya kucha: <#if nail polish (nail polish) #>
  ni rangi inayopakwa kwenye kucha na wasichana
 25. rangi ya midomo: <#if lipstick (lipstick) #>
  ni rangi nyekundunyekundu inayopakwa kwenye midomo na wanawake.
 26. saa: <#if hand watch (hand watch) #>
  kifaa cha kupimia wakati kinachovaliwa mkononi kama pambo.
 27. tai: <#if tie (tie) #>
  nguo/kitambaa kilichoundwa ili kuvaliwa shingoni juu ya shati haswa wakati wa shughuli rasmi
 28. taji: <#if crown (crown) #>
  kofia inayovaliwa na wafalme, watawala au washindi kuashiria cheo chao au ushindi wao.
 29. ukaya: <#if jebu (jebu) #>
  nguo au kitambaa kinachovaliwa kukinga sehemu ya mdomo hasa na wanawake Waislamu.
 30. usinga: <#if () #>
  nywele za farasi au nyumbu zinazovaliwa mkononi bangili.
 31. wanja: <#if () #>
  ni rangi nyeusi ya majimaji au ungaunga inayotumika na wanawake kupaka machoni, usoni, mikononi na hata miguuni.