Vitate, Vitawe na Visawe

Baadhi ya maneno ya Kiswahili yanaweza kuwa na maana sawa, maana zaidi ya moja au matamshi yanayotatiza. Vikundi hivi vitatu ni: a id="vitate"

Vitate

Maneno yanayotatiza kimatamshi.
  1. }
a id="vitawe"

Vitawe

Mano yenye maana zaidi ya moja
  1. }
a id="visawe"

Visawe

Maneno tofauti yenye maana sawa.