Viunganishi (U)

Viunganishi ni maneno yanayoutumika kuunganisha, kulinganisha au kuonyesha uhusiano wa dhana mbili au zaidi.

Aina za Viunganishi

Zifuatazo ni aina mbalimbali za viunganishi kulingana na matumizi yake

Kuonyesha Umilikaji

A-Unganifu Kiatu '_'cha'_' Mzee Sakarani kimepasuka.
KWA (umilikaji wa mahali) Mbinguni '_'kwa'_' kuna makao mengi.

Kujumuisha

na Baba, mama '_'na'_' watoto huunda familia kamili.
pamoja na Mwizi aliiba runinga '_'pamoja na'_' redio
fauka ya, licha ya '_'Fauka ya'_' mapigo yote, Kafa alikatakatwa kwa kisu.
zaidi ya, juu ya Unataka nini tena '_'zaidi ya'_' mema yote niliyokutendea?
pia, vilevile Alimpiga mkewe na bintiye '_'vilevile'_'
mbali na '_'Mbali na'_' hayo nitakujengea nyumba ya kifahari.
aidha Keti akitoka shuleni atapika. '_'Aidha'_' atampelekea nyanya sukuma wiki.
wala (kukanusha) Ndege wa angani hawalimi '_'wala'_' hawapandi.

Kutofautisha

lakini, ila Ongea naye'_'ila'_'usimwambie mipango yetu.
bila Tasha aliondoka '_'bila'_' kusema lolote.
bali Sitawaacha kama mayatima '_'bali'_' nitawatumia msaidizi.
kinyume na, tofauti na Jana kulinyesha '_'kinyume na'_' utabiri wa hali ya hewa.
ingawa, ingawaje Nitamtembelea '_'ingawa'_' sijui nitamwambia nini.
japo, ijapokuwa Nakuomba upokee nilichokileta '_'japo'_' ni kidogo sana.
ilhali Fungo zimepotea '_'ilhali'_' zilikuwa zimewekwa vizuri.
minghairi ya Waliendelea kutenda dhambi '_'minghairi ya'_' kuhubiriwa kanisani.
dhidi ya Vita '_'dhidi ya'_' gonjwa hilo vingali vinaendelea.

Kuonyesha Sababu

ili Hanna aliumizwa '_'ili'_' asikumbuke aliyoyaona.
kwa, kwa vile Emili alinyamaza '_'kwa vile'_' kugombana na rafikize.
kwa maana, kwa kuwa Aria alipigwa na butwaa '_'kwa maana'_' mpenzi wake aligeuka kuwa mwalimu wake.
kwani Melisa alijificha '_'kwani'_' hakutaka kuonekana na Spensa.
kwa minanjili ya Chali alitembea mwendo huo wote '_'kwa minanjili ya '_' kuongea na Katosha.
maadam Wanawake katika familia hiyo hawali maini '_'maadam'_' mama mkongwe alilaani maini katika familia hiyo.
madhali '_'Madhali'_' sote tuko hapa, tunaweza kuanzisha mkutano mapema

Kuonyesha Matokeo

basi, hivyo basi Umekula ng'ombe mzima, '_'hivyo basi'_' huna budi kumalizia mkia.
kwa hivyo Alipatikana na makosa ya kumnajisi bintiye, '_'kwa hivyo'_' akahukumiwa miaka kumi gerezani.
ndiposa Mama Kelele alipenda kuongea sana, '_'ndiposa'_' wakamkata midomo.

Kulinganisha

kama, sawa na Kunywa pombe ni '_'kama'_' kujichimbia kaburi mwenyewe.
kulingana na Mwalimu Makunza hafanyi kazi '_'kulingana na'_' maadili ya shuleni.
kuliko, zaidi ya Talia ni mfupi '_'kuliko'_' Nuru
vile Mganga Daimoni hutibu '_'vile'_' alivyofunzwa na Mganga Kuzimu.

Kuonyesha Kitu kimoja kama sehemu ya kingine

kati ya Vitatu '_'kati ya'_' vitabu hivi vimepigwa marufuku.
miongoni mwa '_'Miongoni mwa'_' walioachiliwa, ni Ngiri na Mende.
baadhi ya '_'Baadhi ya'_' wasichana kutoka Vikwazoni hawaheshimu miili yao.
mojawapo '_'Mojawapo ya '_' maembe uliyochuma yameoza.

Kuonyesha Kitu kufanyika baada ya kingine

kisha Soma mfano huu '_'kisha'_' usome sentensi ifuatayo.
halafu Alichukua kisu '_'halafu'_' akatokomea gizani.

Kuonyesha Kitu kufanyika badala ya kingine

badala ya Mapepo yalimchukua Shakawa '_'badala ya'_' bintiye
kwa niaba ya Mama Roga alitoa hotuba '_'kwa niaba ya'_' mumewe.

Kuonyesha Uwezekano

labda, pengine Sina pesa leo, '_'labda'_' uje kesho.
ama, au '_'Ama'_' Anita '_'au'_' Katosha anaweza kuja.
huenda '_'Huenda'_' kesho ikifika, Mungu atende miujiza.

Kuonyesha Masharti

bora, muradi Sitakuuliza '_'bora tu'_' usichelewe.
ikiwa, iwapo '_'Ikiwa'_' huna jambo muhimu la kusema, nyamaza.