Uainishaji wa Neno

Kuainisha ni kugawa neno katika viambishi vyake mbalimbali. Tunapoainisha neno, tunaonyesha mzizi wa neno pamoja na viambishi vyote vilivyofungamanishwa kuunda neno hilo.


Angalia:


Mifano:

Ainisha maneno yafuatayo:

 1. nitasoma → ni-ta-som-a
  {
  ni → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya kwanza umoja
  ta → kiambishi kiwakilishi cha wakati ujao
  som → shina la kitenzi cha kusoma
  a → kiishio
  }
 2. walipozipata → wa-li-po-zi-pat-a
  {
  wa → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili wingi
  li → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita
  po → kiambishi kiwakilishi cha po ya wakati au cha ngeli ya mahali PO
  zi → kiambishi kiwakilishi cha kitendwa, ngeli ya I-ZI wingi
  pat → shina la kitenzi cha kupata
  a → kiishio
  }
 3. vimeshikamana → vi-me-shik-aman-a
  {
  vi → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya KI-VI wingi
  me → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita muda mfupi
  shik → shina la kitenzi cha kupata
  aman→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendamana
  a → kiishio
  }
 4. mnayemkimbilia → m-na-ye-m-kimbi-li-a
  {
  m → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili wingi
  na → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopo
  ye → kiambishi kirejeshi cha nafsi ya tatu
  m→ kiambishi kiwakilishi cha mtendewa, nafsi ya tatu umoja
  kimbi → mzizi wa kitenzi cha kukimbia
  li → kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendea
  a → kiishio
  }
 5. yakimwagika → ya-ki-mwag-ik-a
  {
  ya → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya YA-YA
  ki → kiambishi kiwakilishi cha KI-ya masharti au au cha KI-ya kuendelea
  mwag → mzizi wa neno mwaga
  ik→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendeka
  a → kiishio
  }
 6. hawakukushibisha → ha-wa-ku-ku-shib-ish-a
  {
  ha → kiambishi kiwakilishi cha kukanusha
  wa → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya tatu wingi
  ku → kiambishi kiwakilishi cha kukanusha wakati uliopita
  ku → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili mtendewa
  shib → mzizi wa kitenzi cha kushiba
  ish→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendesha
  a → kiishio
  }
 7. lililolililia → li-li-lo-li-li-li-a
  {
  li → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya LI-YA umoja
  li → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita
  lo → kiambishi kirejeshi cha ngeli ya LI-YA umoja
  li→ kiambishi kiwakilishi cha mtendewa, ngeli ya LI-YA
  li → shina la kitenzi cha kulia
  li → kiambishi kiishio cha kauli ya kutendea
  a → kiishio
  }