Login | Register

Paneli la Kiswahili

Uainishaji wa Neno

UAINISHAJI WA MANENO
Kitengo Muundo wa Neno
NAVIGATION
Next Shadda na Kiimbo
Prev Viambishi

Kuainisha ni kugawa neno katika viambishi vyake mbalimbali. Tunapoainisha neno, tunaonyesha mzizi wa neno pamoja na viambishi vyote vilivyofungamanishwa kuunda neno hilo.


Angalia:


Mifano:

Ainisha maneno yafuatayo:

 1. nitasoma → ni-ta-som-a
  {
  ni → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya kwanza umoja
  ta → kiambishi kiwakilishi cha wakati ujao
  som → shina la kitenzi cha kusoma
  a → kiishio
  }
 2. walipozipata → wa-li-po-zi-pat-a
  {
  wa → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili wingi
  li → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita
  po → kiambishi kiwakilishi cha po ya wakati au cha ngeli ya mahali PO
  zi → kiambishi kiwakilishi cha kitendwa, ngeli ya I-ZI wingi
  pat → shina la kitenzi cha kupata
  a → kiishio
  }
 3. vimeshikamana → vi-me-shik-aman-a
  {
  vi → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya KI-VI wingi
  me → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita muda mfupi
  shik → shina la kitenzi cha kupata
  aman→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendamana
  a → kiishio
  }
 4. mnayemkimbilia → m-na-ye-m-kimbi-li-a
  {
  m → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili wingi
  na → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopo
  ye → kiambishi kirejeshi cha nafsi ya tatu
  m→ kiambishi kiwakilishi cha mtendewa, nafsi ya tatu umoja
  kimbi → mzizi wa kitenzi cha kukimbia
  li → kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendea
  a → kiishio
  }
 5. yakimwagika → ya-ki-mwag-ik-a
  {
  ya → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya YA-YA
  ki → kiambishi kiwakilishi cha KI-ya masharti au au cha KI-ya kuendelea
  mwag → mzizi wa neno mwaga
  ik→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendeka
  a → kiishio
  }
 6. hawakukushibisha → ha-wa-ku-ku-shib-ish-a
  {
  ha → kiambishi kiwakilishi cha kukanusha
  wa → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya tatu wingi
  ku → kiambishi kiwakilishi cha kukanusha wakati uliopita
  ku → kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya pili mtendewa
  shib → mzizi wa kitenzi cha kushiba
  ish→ kiambishi kiwakilishi cha kauli ya kutendesha
  a → kiishio
  }
 7. lililolililia → li-li-lo-li-li-li-a
  {
  li → kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya LI-YA umoja
  li → kiambishi kiwakilishi cha wakati uliopita
  lo → kiambishi kirejeshi cha ngeli ya LI-YA umoja
  li→ kiambishi kiwakilishi cha mtendewa, ngeli ya LI-YA
  li → shina la kitenzi cha kulia
  li → kiambishi kiishio cha kauli ya kutendea
  a → kiishio
  } • Comments