NGE na NGALI

Nge na Ngali hutumika kuonyesha uwezekano au majuto. Kitendo fulani hakikutokea kwa sababu ya kitendo au hali nyingine ambayo haikutimilika. Kwa kifupi, kuna vitendo au hali mbili zinazotegemena; kwa hivyo hali ya kwanza ikitokea kuna uwezekano wa kitendo cha pili kufanyika.

Ni hatia ya kisarufi kuchanganya NGA na NGALI katika sentensi moja. Ikiwa kipande cha kwanza kimetumia NGE, tumia NGE katika kipande cha pili n.k


a) NGE

Nge hutumika kuonyesha kwamba kitendo fulani hakijafanyika na kwa hivyo jambo fulani halijatokea lakini kuna uwezekano wa kufanya kitendo hicho na jambo hilo litokee.

k.m


b) NGALI (au NGELI)

Ngali hutumika kuonyesha kwamba kitendo fulani hakijafanyika na kwa hivyo jambo fulani halijatokea wala hakuna uwezekano wa kufanya kitendo hicho. Hutumika hasa kuonyesha majuto.

k.m


Kukanusha NGE na NGALI

Tunapokanusha NGE na NGALI, tunamaanisha kwamba kitendo cha pili kilifanyika tu kwa sababu kitendo cha kwanza kilikuwa kimefanyika. Kama jambo la kwanza halikundeka, jambo la pili halingetokea.

Tunakanusha kwa kuongeza kiungo 'SI' =>
{

NGE => SINGE,
NGALI => SINGALI
}

Mifano ya Ukanushaji

SENTENSI KUKANUSHA
1. Runinga i'_'nge'_'anguka, i'_'nge'_'haribika. Runinga i'_'singe'_'anguka i'_'singe'_'haribika.
3. U'_'nge'_'jua nini nichokiwaza, labda i'_'nge'_'kuwa rahisi kukupata. U'_'singe'_'jua nini nichokiwaza, labda i'_'singe'_'kuwa rahisi kukupata.
1. Changarawe i'_'ngali'_'kuwa chakula, tungalishiba milele Changarawe i'_'singali'_'likuwa chakula, tu'_'singali'_'lishiba milele
1. Laiti ni'_'ngali'_'jua, ni'_'ngali'_'okoka nilipokuwa na wakati Laiti ni'_'singali'_'lijua, ni'_'singali'_'okoka nilipokuwa na wakati

Maana: => kitendo kilifanyika kwa sababu kingine kilifanyika