Sajili ya Simu

Hii ni lugha inayotumiwa katika mazungumzo ya simu.

Sifa za lugha ya simu

  1. Mazungumzo ya simu ni mafupi, hutumia sentensi fupi zenye muundo rahisi.
  2. Hoja hutajwa moja kwa moja bila maneno mengi kwani ili kudhibiti gharama ya simu
  3. Huwa na kukatizana kwa maneno kati ya wazugumzaji.
  4. Huwa ni mazungumzo baina ya watu wawili pekee; anayepiga na anayepokea.
  5. Hutumia istilahi maalum za lugha ya simu kama neno 'hello'
  6. Huchanganya ndimi (kutumia maneno yasiyo ya lugha nyinginezo) ili kuwasilisha ujumbe kwa upesi.
  7. Ni lugha ya kujibizana.

Mfano wa Sajili ya Simu

Sera: Hello. Ningependa kuongea na Mika.
Sauti: Subiri kidogo nimpatie simu.
Sera: Hello
Mika: Hello. Sema Sera. Niko kwa mkutano…
Sera: Pole kwa kukusumbua. Unakumbuka safari yetu ya kesho?
Mika: Siwezi kusahau. Tunakutana saa ngapi?
Sera: nampendekeza saa tano machana…
Mika: Katika Hoteli ya Katata Maa
Sera: enhe. Hapo kwa heri
Mika: Haya. Bye!