Uchanganuzi wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

Matawi

Changanua kwa njia ya Matawi

Jedwali

S
KT
T
Nimefika

Mishale

S → KT
KT → T
T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

Changanua kwa njia ya Matawi

S
KN KT
N T
Jiwe limeanguka

S → KN + KT

KN → N

N → Jiwe

KT → T

T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali

S
KN KT
N V T KE
T E E
Mvua nyingi ilinyesha jana usiku

S → KN + KT

KN → N + V

N → Mvua

V → nyingi

KT → T + KE

T → ilinyesha

KE → E1 + E2

E1 → jana

E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali

S
S1 U S2
KN1 KT1 U KT2 KN2
N1 T1 U T2 N2
Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila

S → S1 + U + S2

S1 → KN1 + KT1

KN1 → N1

N1 → Barua

KT1 → T1

T1 → ilitumwa

U → lakini

S2 → KT2 + KN2

KT2 → T2

T2 → haikumfikia

KN2 → N2

N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

Changanua kwa njia ya Matawi

S
S1 U S2
KN KT U KT KN
N T KN U T KN KE
N T N V U T N U N
mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko

S → S1 + U + S2

S1 → KN1 + KT1

KN1 → N

N → mwalimu

KT1 → T + KN2

T → alikunja

KN2 → N + V

N → shati

V → lake

U → na

S2 → KT2 + KN3 + KE

KT2 → T

T → kuwachapa

KN3 → N

N → wanafunzi

KE → U + N

U → kwa

N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali

S
KN KT
W s T
Wote waliokufa watafufuka

S → KN + KT

KN → N + s

W → wote

s → waliokufa

KT → T

T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali

S
KN KT
N s T N
N V KT T N
N V T E T N
Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

S → KN + KT
KN → N + s
N → wanafunzi
s → V + T + E
V → ambao
E → hawatasoma
KT → T + N
T → wataanguka
E → mtihani