Login | Register

Paneli la Kiswahili

Uchanganuzi wa Sentensi

UCHANGANUZI WA SENTENSI
Kitengo Lugha
NAVIGATION
Next Virai na Vishazi
Prev Muundo wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:

 1. matawi
 2. jedwali
 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KT
  T
  Nimefika
 5. Mishale
 6. S → KT

  KT → T

  T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KN KT
  N T
  Jiwe limeanguka
 5. Mishale
 6. S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T

  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KN KT
  N V T KE
  T E E
  Mvua nyingi ilinyesha jana usiku
 5. Mishale
 6. S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana

  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  S1 U S2
  KN1 KT1 U KT2 KN2
  N1 T1 U T2 N2
  Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila
 5. Mishale
 6. S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi

 3. Jedwali
 4. S
  S1 U S2
  KN KT U KT KN
  N T KN U T KN KE
  N T N V U T N U N
  mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko
 5. Mishale
 6. S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KN KT
  W s T
  Wote waliokufa watafufuka
 5. Mishale
 6. S → KN + KT

  KN → N + s

  W → wote

  s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KN KT
  N s T N
  N V KT T N
  N V T E T N
  Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani
 5. Mishale
 6. S → KN + KT

  KN → N + s

  N → wanafunzi

  s → V + T + E

  V → ambao

  E → hawatasoma

  KT → T + N

  T → wataanguka

  E → mtihani • Comments