Uchanganuzi wa Sentensi

Kuchanganua sentensi ni kugawa sentensi kulingana na makundi ya maneno na aina ya maneno.

Kuna njia tatu za kuchanganua sentensi:
 1. matawi
 2. jedwali
 3. mishale

Mifano

Kuchanganua Sentensi Sahili

1. Nimefika.

Matawi

Changanua kwa njia ya Matawi

Jedwali

S
KT
T
Nimefika

Mishale

S → KT
KT → T
T → Nimefika

2. Jiwe Limeanguka.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  KN KT
  N T
  Jiwe limeanguka
 5. Mishale
 6. S → KN + KT

  KN → N

  N → Jiwe

  KT → T

  T → limeanguka

3. Mvua nyingi ilinyesha jana usiku.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali
  S
  KN KT
  N V T KE
  T E E
  Mvua nyingi ilinyesha jana usiku
 3. Mishale
 4. S → KN + KT

  KN → N + V

  N → Mvua

  V → nyingi

  KT → T + KE

  T → ilinyesha

  KE → E1 + E2

  E1 → jana

  E2 → usiku

Kuchanganua Sentensi Ambatano

1. Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali
  S
  S1 U S2
  KN1 KT1 U KT2 KN2
  N1 T1 U T2 N2
  Barua ilitumwa lakini haikumfikia Shakila
 3. Mishale
 4. S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N1

  N1 → Barua

  KT1 → T1

  T1 → ilitumwa

  U → lakini

  S2 → KT2 + KN2

  KT2 → T2

  T2 → haikumfikia

  KN2 → N2

  N2 → Shakila

2. Mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko.

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi
 3. Jedwali
 4. S
  S1 U S2
  KN KT U KT KN
  N T KN U T KN KE
  N T N V U T N U N
  mwalimu alikunja shati lake na kuwachapa wanafunzi kwa kiboko
 5. Mishale
 6. S → S1 + U + S2

  S1 → KN1 + KT1

  KN1 → N

  N → mwalimu

  KT1 → T + KN2

  T → alikunja

  KN2 → N + V

  N → shati

  V → lake

  U → na

  S2 → KT2 + KN3 + KE

  KT2 → T

  T → kuwachapa

  KN3 → N

  N → wanafunzi

  KE → U + N

  U → kwa

  N → kiboko

Kuchanganua Sentensi Changamano

1. Wote waliokufa watafufuka

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali
  S
  KN KT
  W s T
  Wote waliokufa watafufuka
 3. Mishale
 4. S → KN + KT

  KN → N + s W → wote s → waliokufa

  KT → T

  T → watafufuka

2. Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani

 1. Matawi
 2. Changanua kwa njia ya Matawi* Jedwali
  S
  KN KT
  N s T N
  N V KT T N
  N V T E T N
  Wanafunzi ambao hawatasoma vizuri wataanguka mtihani
 3. Mishale
 4. S → KN + KT
  KN → N + s
  N → wanafunzi
  s → V + T + E
  V → ambao
  E → hawatasoma
  KT → T + N
  T → wataanguka
  E → mtihani