Hisabati na Tarakimu

Msamiati wa hesabu/hisabati unaangazia: majina mbalimbali ya tarakimu/nambari; kuandika tarakimu kwa herufi.maneno; tarakimu za kiarabu; akisami (fractions) na asilimia (percentages).

Tumekuandalia:
 1. Nambari za Kimsingi (0-9) Kiswahili na Kiarabu
 2. Kumi na (11-19) Kiswahili na Kiarabu
 3. Makumi/Ukumi (10-90)
 4. Akisami (fractions)
 5. Mifano Kadhaa

NAMBARI ZA KIMSINGI

Haya ni majina ya tarakimu mbalimbali zinapoandikwa kwa herufi (badala ya nambari) yenye asili ya Kiswahili/Kibantu na pia yale yenye asili ya Kiarabu. Pia, tumeongezea majina ya makumi mbalimbali (10-90)
TARAKIMU KISWAHILI KIARABU
0 sufuri sufuri
1 moja wahed
2 mbili thenini
3 tatu thelatha
4 nne aroba
5 tano hamsa
6 sita sita
7 saba saba
8 nane themania
9 tisa tisa

KUMI NA

Majina ya ya tarakimu kutoka (11-19) kwa Kiswahili na kwa Kiarabu.
10+ KISWAHILI KIARABU
11 kumi na moja edatashara
12 kumi na mbili thenashara
13 kumi na tatu thelathashara
14 kumi na nne arobatashara
15 kumi na tano hamsatashara
16 kumi na sita sitatashara
17 kumi na saba sabatashara
18 kumi na nane themantashara
19 kumi na tisa tisatashara

MAKUMI

Kuandika tarakimu mbalimbali katika hali ya ukumi. (11-99).
*10 JINA MFANO
# KISWAHILI KIARABU
10 kumi 12 kumi na mbili thenashara
20 ishirini 27 ishirini na saba saba wa ishirini
30 thelathini 32 thelathini na mbili thenini wa thelathini
40 arobaini 42 arobaini na mbili thenini wa arobaini
50 hamsini 52 hamsini na mbili thenini wa hamsini
60 sitini 61 sitini na moja wahed wa sitini
70 sabini 76 sabini na sita sita wa sabini
80 themanini 89 themanini na tisa tisa wa themanini
90 tisini 93 tisini na tatu thelatha wa tisini

AKISAMI

Akisami hutumiwa kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kwa mfano, ukigawa kilo moja kwa visehemu vinne vinavyotoshana, kila kisehemu kitakuwa na uzani wa robo kilo ( sehemu ya nne au moja kwa nne ) ya kilo.
1/# JINA MFANO
1/2 nusu 1/2 nusu moja kwa mbili
1/3 thuluthi 2/3 thuluthi mbili mbili kwa tatu
1/4 robo 2/4 robo mbili mbili kwa nne
1/5 humusi 3/5 humusi tatu tatu kwa tano
1/6 sudusi 4/6 sudusi nne nne kwa sita
1/7 subui 6/7 subui sita sita kwa saba
1/8 thumuni 7/8 thumuni saba saba kwa nane
1/9 tusui 3/9 tusui tatu tatu kwa tisa
1/10 ushuri 6/10 ushuri sita sita kwa kumi
1/100 asilimia 72/100 asilimia sabini na mbili sabini na mbili kwa mia moja

MIFANO ZAIDI

Andika nambari zifuatazo kwa maneno/herufi:

 • 3 - tatu
 • 952 - mia tisa hamsini na mbili
 • 680 - mia sita themanini
 • 4521903 - milioni nne, na mia tano ishirini na moja elfu, na mia tisa na tatu
 • 556100016 - mia tano hamsini na sita milioni, na mia moja elfu, na kumi na sita

Andika tarakimu zifuatazo kwa nambari

 • sufuri - 0
 • mia tatu ishirini na mbili - 322
 • sabini na tatu elfu, na mia nane hamsini na tano - 73855
 • mia tano sabini na nane elfu, na mia tatu hamsini na tisa - 578359
 • mia sita tisini na sita milioni, na mia tisa tisini na nane elfu, na mia saba ishirini na tatu - 696998723

Andika akisami zifuatazo kwa maneno

 • 240/295 - mia mbili arobaini kwa mia mbili tisini na tano
 • 41/45 - arobaini na moja kwa arobaini na tano
 • 26/51 - ishirini na sita kwa hamsini na moja
 • 59/74 - hamsini na tisa kwa sabini na nne
 • 1/3 - thuluthi