Nyakati za Kiswahili

Nyakati katika lugha hutuonyesha kitendo chafanyika lini.

Mifano ya Nyakati

 • Wakati Uliopita - LI
 • Wakati Timilifu (uliopita muda mfupi) - ME
 • Wakati Uliopo - NA
 • Wakati Ujao - TA
 • Wakati wa Mazoea - HU
 • Wakati Usiodhihirika - A
 • Wakati Timilifu Usiodhihirika - KA

Wakati Uliopita - LI

Wakati huu hurejelea kitendo kilichofanyika muda mrefu uliopita. Vitenzi katika wakati uliopita hutumia kiambishi "LI" kwa mfano : a-li-sema, ni-li-fika, wa-li-timuliwa
 • Mwanafunzi alifukuzwa shuleni.
 • Mzee Katili alimpiga Bi Kazi.

Wakati Timilifu - Uliopita Muda Mfupi - ME

Wakati timilifu huonyesha kitendo ambacho kimekamilika sasa hivi au muda usio mrefu. Hutumia kiambishi ME katika vitenzi.

kwa mfano: nimeshiba, limeanguka, kimeharibika
 • Mkoba wa babu umepasuka.
 • Jicho la Bi Kijicho limetoboka
 • Mzee Mauti ameaga dunia.

Wakati Uliopo - NA

Wakati uliopo huonyesha kitendo kinachoendela kufanyika sasa hivi. Hutumia kiambishi "NA" katika vitenzi.

kwa mfano: a-na-soma, tu-na-kueleza, zi-na-angamia
 • Nyanya anasimulia hadithi
 • Mtoto wa jirani anapigwa na mama yake
 • Mvua inanyesha kwa ujeuri.

Wakati Ujao - TA

Huchukua kiambishi "TA" na hurejelea kitendo ambacho bado hakijafanyika lakini kinatarajiwa kufanyika..

kwa mfano: atakupa, kitajulikana, utapokelewa
 • Mtoto atalifunga dirisha litakalokuwa likiingiza hewa.
 • Je, utaenda sokoni kesho kutwa?

Wakati wa Mazoea - HU

Hutumia kiambishi "HU" na hurejelea kitendo ambacho hufanyika mara kwa mara au kila siku n.k.

kwa mfano: hutembea, husoma, huzilinda
 • Dkt. Matumbo hutibu wagonjwa.
 • Mchungwa ule huzaa machungwa matamu.

Wakati Usiodhihirika - A

Hutumia kiambishi cha ngeli au nafsi pamoja na kiungo "A" kurejelea kitendo kinachoendelea kutendeka katika wakati usiodhihirika.

kwa mfano: achukua, zapepea, twaangamia
 • Baba atusubiri nyumbani.
 • Vitabu vyako vyote vyachomeka

Wakati Timilifu Usiodhihirika - KA

Hutumia kiungo "KA" kurejelea kitendo ambacho kinakamilika katika wakati usiojulika. Pia hutumika kurejelea kitendo kifanyika baada ya kingine. Hutumiwa katika masimulizi.

kwa mfano: ikawalemea, tukazichukua, likampendeza
 • Latifa akaangalia juu akamwona nyoka.
 • Akawanyeshea mana wakiwa jangwani