Msamiati wa Malipo

Haya ni majina ya malipo yanayotolewa kwa shughuli/haja mbalimbali.

Mifano

 1. ada:
  malipo kwa mganga au hospitali
 2. fidia:
  malipo ya mtu baada ya kumkosea mwengine au kumtia gharama/hasara
 3. karo:
  malipo kwa ajili ya mafunzo (shuleni)
 4. kiingilio:
  malipo yanayotozwa watu ili kushiriki katika jambo fulani
 5. kiinua mgongo:
  malipo anayotoa mtu kama shukrani kwa jambo alilotendewa au analotaka kutendewa
 6. kodi:
  malipo kwa kutumia nyumba au kiwanja. aghalabu hulipwa kila mwezi.
 7. marupurupu:
  pesa za matumizi ya kila siku
 8. mtaji:
  pesa ambazo mtu huhitaji ili kuanzisha biashara
 9. nauli:
  malipo ya kusafiri
 10. riba:
  pesa zaidi mtu anazopata kwa kuweka pesa kwenye banki kwa muda fulani au malipo zaidi mtu anayohitajika kulipa juu ya kiasi alichochukua kama mkopo.
 11. rushwa:
  malipo yanayolipwa kinyume cha sheria ili kumfanya mtu akupendelee katika jambo fulani.
 12. ushuru:
  malipo kwa serikali