Taharuki

Taharuki ni mbinu ya kusimulia au kuandika riwaya/hadithi kwa kufanya hadhira na/au wahusika wajawe na hamu ya kutaka kujua kitakachotokea baadaye; hamu ya kutaka kuendelea kusoma/kusikiliza. Baadhi ya hadithi huishia kwa taharuki na kuilazimisha hadhira yake ijikamilishie au ibaki ikijiuliza maswali.
  • Mwafumbo anapotea, hakuna ajuaye aliko; mwili wake hauonekani. Anaweza kuwa hai au amekufa. Wahusika wengine wanaanzisha uchunguzi huku hadhira
  • ikisubiri kwa hamu na ghamu kujua iwapo atapatikana, hai au maiti.
  • Kuna jambo fulani muhimu sana ambalo mhusika Ali alitaka kuwaambia marafiki zake. Lakini kabla tu alitamke, anatekwa nyara na kuuawa.
  • Je, watajua alilokusudia? Alisema ni jambo muhimu; je, huenda kutolijua kukawatia mashakani? Watajuaje? Watajua lini?